| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Zoeken en vinden

Page history last edited by Eric Sieverts 3 years, 7 months ago

open SideBar voor TOC >>

 

 

Informatie zoeken en vinden

 

 

Eric Sieverts

 

 

 

Of het nu in een werksituatie is of privé, mensen hebben voortdurend voor allerlei doeleinden informatie nodig. Soms heb je bepaalde heel praktische gegevens nodig. Hoe laat vertrekt morgenochtend een trein naar Maastricht? Waar kan ik deze kamera het goedkoopst kopen? Vaak heb je ook veel inhoudelijker informatie nodig. Dat kan zijn om al bestaande kennis aan te vullen of te controleren, maar ook heel vaak om geïnformeerd te worden over nog tamelijk onbekende onderwerpen.

 

Als je op zoek gaat naar informatie moet je voortdurend keuzes maken. De keuze hoe je vraag af te bakenen, de keuze naar welk soort informatie je eigenlijk zoekt, de keuze waar je naar dat soort informatie gaat zoeken, de keuze hoe je vervolgens precies gaat zoeken. Voor sommige informatievragen – bijvoorbeeld voor die trein naar Maastricht – liggen de te maken keuzes nogal voor de hand. Voor andere zul je veel meer moeten weten over informatiesoorten, informatiebronnen, informatiecollecties, zoekhulpmiddelen en toe te passen zoekstrategieën. Deze tekst geeft een inleiding op deze onderwerpen, probeert hun onderlinge relatie aan te geven en laat zien hoe die verschillende aspecten in een zoekplan samenkomen.

 

Hoewel sinds de opkomst van het web enorm veel informatie digitaal via internet beschikbaar is, moet je je realiseren dat bibliotheken en mediatheken ook nog altijd heel veel informatie in papieren vorm bieden. Niettemin zal in deze tekst de nadruk liggen op digitale informatie, of liever gezegd op digitale zoekhulpmiddelen - ook voor die informatie "op papier". Anderzijds is lang niet alle belangrijke informatie op internet gratis beschikbaar. Als je verantwoord informatie wilt zoeken, is er dus heel wat meer dan alleen wat je met Google kunt vinden. Deze tekst heeft dus zeker ook betrekking op bronnen en zoeksystemen waar niet iedereen zomaar gratis bij kan.

 

 

 

Inhoud

 

1     Informatiesoorten en informatiebronnen

1.1.      Aard van de informatie
1.2.      Aard van de informatiecollecties
1.3.      Aard van de inhoud van de informatiebron
1.4.      Wel of niet op het web?

 

2     Informatiecollecties en hun zoekhulpmiddelen

          2.1     Aard van de zoekhulpmiddelen

          2.2     Niet altijd 1-op-1

          2.3     Diversiteit aan zoekhulpmiddelen op internet

 

3     Zoekstrategie en zoekmethode

3.1      De zoekvraag
3.2      Zoektechnieken
3.3      Zoekmethoden

 

4     Zoekresultaat

4.1      Kwaliteit van zoekresultaat

4.2      Specificiteit en volledigheid

4.3      Recallremmers

4.4      Precisieproblemen

 

5     Zoekplan

5.1      Stap 1: Afbakening en aard van de vraag
5.2      Stap 2: Te gebruiken bronnen en systemen
5.3      Stap 3: Te gebruiken zoekwoorden
5.4      Stap 4: Te gebruiken zoekmethode(n)
5.5      Stap 5: Beoordeling en selectie
5.6      Stap 6: Evaluatie van het zoektraject
5.7      Stap 7: Vastleggen van het zoektraject

 

 

["Request access" als je commentaar wilt kunnen geven]

 

PDF-versie (2006)

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.