| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

bronnen

Page history last edited by Eric Sieverts 13 years, 11 months ago

open SideBar voor TOC >>

1     Informatiesoorten en informatiebronnen

 

 

Om goed informatie te kunnen zoeken, moet je een duidelijk beeld hebben van het steeds complexere informatielandschap, waarin steeds meer informatie steeds vaker, in meer verschillende vormen, langs meer verschillende wegen beschikbaar is. Dat zal een algemeen beeld zijn van de soorten informatie en de soorten informatiebronnen die er zijn. Daarnaast heeft elke vakgebied en elk onderwerpsdomein ook weer zijn eigen specifieke informatiesoorten en informatiebronnen, maar daarop zullen we in een algemene tekst als deze uiteraard nauwelijks kunnen ingaan. Ten behoeve van het overzicht proberen we de soorten informatie en informatiebronnen in een aantal categorie├źn te verdelen. Dat gebeurt hier op grond van een drietal verschillende indelingskarakteristieken:

 

 

Inhoud:

1.1.    Aard van de informatie

1.1.1.      Theorie.

1.1.2.      Onderzoeksresultaten.

1.1.3.      Bestuurlijke informatie.

1.1.4.      Gegevens, feiten, naslag.

1.1.5.      Nieuws.

 

1.2.    Aard van de informatiecollecties

1.2.1.      Primaire bronnen.

1.2.2.      Secundaire bronnen.

1.2.3.      Tertiaire bronnen.

1.2.4.      De keten "primair - secundair - tertiair".

 

1.3.    Aard van de inhoud van de informatiebron

1.3.1.      Bibliografische databases

1.3.2.      Full-text databases

1.3.3.      Bestanden met feitelijke gegevens

 

 

1.4.    Wel of niet op het web?

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.