| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

strategie

Page history last edited by Eric Sieverts 13 years, 10 months ago

open SideBar voor TOC >>

 3     Zoekstrategie en zoekmethode

 

Uit de voorgaande hoofdstukken is al duidelijk geworden dat, voor een degelijk opgezette zoektocht naar informatie, kennis nodig is van informatiesoorten die voor bepaalde informatiebehoeften zinvol zijn, dat je moet weten in welke bronnen of informatiecollecties dat soort informatie te vinden is en dat je de mogelijkheden en kenmerken van de daarbij horende zoekhulpmiddelen moet kennen. Die kennis zorgt dat je de juiste keuzes kunt maken, hoe je een zoektocht gaat aanpakken. Toch vormen die keuzes nog maar de eerste stappen. Van minstens evenveel belang is hoe je uiteindelijk je zoekacties concreet gaat aanpakken met behulp van die afzonderlijke zoekhulpmiddelen.
Over de daarbij te gebruiken methodes hebben we het tot dusverre nog niet gehad. Dat zal daarom in dit hoofdstuk aan de orde komen. Het hele traject van bepaling van benodigde informatiesoorten, van keuze van te gebruiken informatiebronnen en zoekhulpmiddelen, tot en met de concrete uitvoering van zoekacties met die zoekhulpmiddelen, wordt wel met de term zoekstrategie aangeduid. Om die zoekstrategie goed uit te voeren is in feite een heel plan van aanpak nodig. Op dat “zoekplan” komen we in een volgend hoofdstuk nog nader terug, nadat we eerst wat meer idee hebben gekregen van de zoekmethodes die je in allerlei systemen kunt toepassen.

 

Inhoud:

3.1    De zoekvraag

 

3.2    Zoektechnieken

3.2.1      Best-match zoeken

3.2.2      Booleaans zoeken

3.2.3      Truncatie en woordstammen

3.2.4      Zoekingangen; zoeken in velden


3.3    Zoekmethoden

3.3.1      Vraaganalyse en zoekwoorden

3.3.2      Bouwsteenmethode

3.3.3      Best match zoeken

3.3.4      Uitbreiden van zoekresultaten

3.3.5      Inperken van zoekresultaten

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.