| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

zoekmethoden

This version was saved 13 years, 11 months ago View current version     Page history
Saved by Eric Sieverts
on May 26, 2010 at 10:13:41 pm
 

3.3      Zoekmethoden

 

Weten welke zoekmogelijkheden de meeste zoeksystemen bieden is nog maar een eerste stap op weg naar de uiteindelijk toe te passen zoekmethoden. Daarbij gaat het er om hoe je uiteindelijk concreet je zoekvraag gaat aanpakken. Hoe je aan zoekwoorden komt, hoe je die zoekwoorden combineert, welke verdere zoekmogelijkheden je daarbij toepast, hoe je je zoekvraag aanpast op basis van de resultaten die je in eerste instantie gekregen hebt, enzovoort. Op die aspecten gaan we in deze paragraaf nader in.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.